Chcesz zlecić prowadzenie
administracji kadrowej i płac?

Usługi kadrowo - płacowe

Nie masz czasu na HR i payroll?

Oferujemy przejrzyste i kompletne prowadzenie kadr i obsługę płacową w Twojej Firmie.

Zgodnie z ustawą o archiwizacji, prowadzimy teczki osobowe pracowników, zachowując wymogi ustawy o przechowywaniu danych. W Twoim imieniu sporządzamy umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy i oświadczenia. Prowadzimy ewidencję świadectw lekarskich,  kartoteki urlopowe i kartoteki wynagrodzeń. Sporządzamy świadectwa pracy a także prowadzimy kartoteki ewidencji czasu pracy, zdejmując z firmy konieczność archiwizacji i administracji personalnej.

Obsługujemy płace w firmie, rejestrujemy i zgłaszamy pracowników do ubezpieczenia ZUS  i naliczamy wynagrodzenia chorobowe, zasiłki i ekwiwalenty urlopowych. Naliczamy premie, nagrody i rozliczamy nadgodziny. Lista płac sporządzana jest przejrzyście i terminowo.

Wspieramy naszych klientów w bieżących rozliczeniach, włącznie ze sporządzaniem deklaracji oraz informacji podatkowych. Reprezentujemy Cię przed ZUS, sporządzamy i wysyłamy deklaracje rozliczeniowe do ZUS, raporty RMUA, deklarację dla celów podatkowych. Jako nieliczne firmy księgowe w Polsce, sporządzamy i wysyłamy deklaracje rozliczeniowe PFRON.

Samodzielnie podpisujemy i wysyłamy do urzędów deklaracje oraz zeznania.

Bierzemy odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie  przekazanych nam dokumentów i danych.

A Ty zawsze masz możliwość zdalnego wglądu w zapisy kadrowo-płacowe dotyczące Twojej firmy, za pomocą panelu menadżera.