Twoja księgowość w dobrych rękach

Usługi księgowe

Co możemy zrobić dla Twojej
Firmy?

Specjalizujemy się w przejrzystej księgowości, dopasowując rozwiązania księgowe do potrzeb Twojej firmy.

Od prawie 10 lat, pracujemy dla małych, średnich lecz także dużych firm z Wrocławia, Legnicy, Zielonej Góry i Katowic prowadząc ich księgowość. Na początku danej współpracy opracowujemy zasady polityki rachunkowości i organizujemy obieg dokumentów księgowych, zgodnie z wymogami prawnymi. Następnie opracowujemy plan kont zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Dla naszych klientów kontrolujemy rozrachunki, potwierdzamy salda należności i sporządzamy raporty kasowe. Prowadzimy transparente księgi rachunkowe i inne ewidencje. W imieniu Twojej firmy poprowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, jak również zadbamy o prowadzenie ewidencji przychodów.

Reprezentujemy firmy w Urzędzie Skarbowym – przygotowywujemy i wysyłamy deklaracje, zeznania oraz informacje podatkowe. Podobnie przygotowywujemy i wysyłamy informacje do urzędów statystycznych oraz NBP. Nasi specjaliści weryfikują  poprawność ksiąg rachunkowych i wyprowadzenie zaległości księgowych. W trosce o przejrzystośc finansów Twojej firmy przygotowujemy i weryfikujemy sprawozdania finansowe. A gdy zechcesz rozwijać swój biznes, przygotujemy dokumentację do celów kredytowych.

Samodzielnie podpisujemy i wysyłamy do urzędów deklaracje oraz zeznania.

Nasze usługi zabezpieczone są obowiązkową w zakresie usług księgowych polisą roczną o wysokości 15000 EUR .

A Ty zawsze masz możliwość zdalnego wglądu w zapisy księgowe dotyczące Twojej firmy, za pomocą panelu menadżera.